Algemene Voorwaarden RST

 

  1. Algemeen

 

Het rijschool samenwerking team is gevestigd aan de adres rijschoolsamenwerkingteam@gmail.com

1.1

RST Is een organisatie die draait op vrijwilligers wij zijn derhalve vooralsnog niet ingeschreven bij de kamer van koophandel, onze diensten voor rijinstructeurs worden verzorgd door bevlogen vrijwilligers uit onze branche.

1.2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de werving van leden door het rijschool samenwerking team. Wij vragen voor onze diensten vooralsnog geen contributie en verlenen onze diensten vanuit een vrijwillig kader.

Onze ledenaantallen dienen ter ondersteuning om mee aan te tonen dat wij namens onze leden naar buiten mogen treden als spreekbuis.

Hiermee hopen wij rijinstructeurs binnen onze branche, te mogen vertegenwoordigen en treden wij hiermee naar buiten richting diverse partijen.

1.3

Door het invullen en verzenden van ons online formulier op de website, verklaart u als lid akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en verleent u ons tevens toestemming uw persoonsgegevens op te nemen in onze ledenadministratie welke benodigd is voor de beheerstaken en uitsluitend toegankelijk zijn voor het bestuur van RST.

2.1

Uw aanmelding voor het lidmaatschap van het rijschool samenwerking team gebeurt door het verzenden van ons inschrijfformulier dat u op onze website terug vindt.

2.2

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw aanmelding, ontvangt u van ons een wachtwoord waarmee u kunt inloggen op de pagina bestemd voor leden en is uw aanmelding hiermee bevestigd, u dient het wachtwoord enkel voor zichzelf te gebruiken en niet te delen met derden.

 

3.1

Onze leden verbinden zich aan RST tot wederopzegging, u kunt uw opzegging schriftelijk aan ons toezenden ten name van:   rijschoolsamenwerkingteam@gmail.com

3.2

Het rijschool samenwerking team beheert de gegevens van onze leden zorgvuldig en respecteert de privacy conform omschreven in de algemene verordening persoonsgegevens. RST heeft dit opgenomen in een apart deel op onze website, hier kunt u terugvinden hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

3.3

Wij trachten onze leden te informeren middels social media maar ook via de website waar u documenten, uit uw naam als rijinstructeur geschreven, terug kunt vinden. Het rijschool samenwerking team formuleert uw mening verkregen uit pols of uw reactie op de website of social media. Wij gaan uit van een meerderheid aan stemmen alvorens wij actie ondernemen.

  1. Financiële zaken omtrent RST

 

RST is een organisatie die haar diensten vanuit een vrijwillig kader aan u aanbiedt hierdoor is er geen sprake van het vragen van een contributie.

Wel zou het in de toekomst zo kunnen zijn dat RST vraagt om sponsoring of wellicht een vrijwillige bijdrage om zaken uit te kunnen bekostigen.

  1. Wat verwachten wij van u als lid bij RST.

 

5.1

Om lid te kunnen worden van RST, verwachten wij van u dat u WRM bevoegd rijinstructeur bent en uw persoonlijke gegevens met ons deelt om uw lidmaatschap bij RST te kunnen registreren conform de regels van de wet op privacy (AVG) zoals op deze website omschreven staat.

5.2

Daarnaast verleent u toestemming  om uw rijschoolnaam te vermelden tenzij u nadrukkelijk anders aangeeft in een schriftelijke reactie.

Uw rijschoolnaam wordt enkel op een voor leden toegankelijk deel omschreven als lid bij RST en niet openbaar.

5.3

De website en diensten door RST zijn alleen voor WRM bevoegd rijinstructeurs en alleen zij kunnen een lidmaatschap bij RST verkrijgen.

5.4

Wij hechtten veel belang aan het geven van respectvolle reacties of opmerkingen en hopen derhalve dat u een positieve bijdrage aan RST wilt leveren met feedback en of opbouwende kritiek.

5.5

Derhalve verzoeken wij u geen grof, discriminerend, bedreigend of beledigend taalgebruik toe te passen. Indien u zich hieraan op onze pagina’s wel schuldig maakt, zal het bestuur van RST besluiten uw lidmaatschap te moeten  beëindigen.

5.6

Indien u ontevreden bent over het rijschool samenwerking team kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken middels het contactformulier op deze website. Wij nemen dan uiterlijk binnen 5 werkdagen schriftelijk contact met u op.

6.1

Wij verwachten dat u zich bewust bent van het feit dat RST geheel op vrijwillige basis uw  belangen tracht te behartigen, er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden.

Noch kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor  de resultaten die RST al dan niet behaald.

Door invulling en verzending van uw aanmelding tot lidmaatschap bij het rijschool samenwerking team, verklaart u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden die van kracht zijn sinds 20 december 2020.