Hoe is RST ontstaan

RST is opgericht met behulp van Social Media sinds Oktober 2019 vanuit onvrede binnen onze branche, voor en door ambitieuze rijinstructeurs die van mening waren dat er “iets” moest veranderen binnen onze branche.

De naam van RST veranderde in de loop van de tijd van Rijschool Staking Team in het huidige Rijschool Samenwerking Team. Een nieuwe naam die uitgaat van een positiever boodschap;

Rijinstructeurs die samenwerken als team, met elkaar.

Het idee waar RST ooit mee was gestart om te staken, werd ingeruild voor een werkwijze en visie waar de achterban en het raadplegen daarvan centraal kwam te staan en RST de positie van spreekbuis namens hun leden via de social media opzette, geheel vrijwillig en gratis.

Wij zagen ons mooie vak verloren gaan door wet en regelgeving met telkens hogere eisen die ontstaan vanuit partijen die van mening zijn dat rijinstructeurs niet naar eer en geweten hun vak uit zouden oefenen. Staken en actie voeren had daartoe een instrument kunnen zijn echter koos RST voor een meer diplomatieke benadering, in gesprek gaan met diverse partijen binnen onze branche omdat het vrij lastig is om onze branche te mobiliseren.

Daarnaast heeft ons vak veelvuldig te kampen met negatieve beeldvorming door de wijze waarop de pers ons veelvuldig neerzet. We merken helaas ook dat dit zich doorzet bij diverse andere spelers binnen ons vak, zelfs bij hen die rijinstructeurs vertegenwoordigen.
Hierdoor voelen veel rijinstructeurs zich niet vertegenwoordigd door de “bekende” brancheorganisaties en trekken hun lidmaatschap terug doordat ook vanuit hen diverse instrumenten worden ontwikkeld zoals o.a. een keurmerk dat niet breed wordt gedragen door een meerderheid binnen onze branche.

Vele ideeën ter verbetering van onze branche zijn de revue gepasseerd maar ook onwerkbaar gebleken.

Er zijn vanuit overheidswege diverse middelen en instrumenten ingezet om “slechte instructeurs” te weren uit de branche echter blijkt dat de hard werkende rijinstructeur wordt geraakt maar niet de kleine groep die het binnen onze branche niet zo nauw neemt met de regels.

RST wil benadrukken dat iedere branche uitwassen kent die niet naar eer en geweten zouden kunnen handelen echter gaat het om een zeer klein percentage. Deze glijden door de mazen van de wet doordat zij niet hoeven voldoen aan de opgelegde eisen zoals bijvoorbeeld een keurmerk of worden gecontroleerd door de bevoegde instanties.

Goede instructeurs haken af doordat steeds meer regels leiden tot hoge onkosten, veel stress en bureaucratie, opgelegd door een branche die met veel regels rijinstructeurs in een bepaalde hoek zetten.
Hierdoor moeten bevlogen rijinstructeurs lijdzaam toekijken hoe onze branche door telkens nieuwe opgelegde eisen en regels feitelijk wordt afgebroken en niet wordt opgebouwd.