Wie is RST

RST is een vertegenwoordiger “nieuwe stijl voor en door rijinstructeurs, wij behartigen de belangen vooralsnog geheel belangeloos.

Wij vragen bijvoorbeeld in tegenstelling tot brancheorganisaties geen contributie en behartigen de belangen van rijinstructeurs op vrijwillige basis.
Wij maken daarvoor gebruik van vrijwilligers die zich bevlogen inzetten voor onze branche.

RST onderscheidt zich hierin van andere vormen van belangenbehartiging.

Wij zouden graag samen met rijinstructeurs laten zien dat het ook anders kan binnen onze branche.

Er is voldoende expertise bij rijinstructeurs om actief mee te denken en gehoord te worden.
Helaas is het nog steeds zo dat rijinstructeurs niet of onvoldoende geraadpleegd en of geïnformeerd worden.

Daarnaast wordt er te weinig gekeken naar de expertise en ervaring die rijinstructeurs bezitten en zich inzetten in positieve zin binnen onze branche.

Er is vaak sprake van beeldvorming ten aanzien van rijinstructeurs en dit getuigt van weinig respect voor de vaak jarenlange ervaring binnen ons vak.

De expertise van de instructeurs zou juist in positieve en brede zin ingezet moeten worden met als streven een goed georganiseerde branche te creëren, maak gebruik van die expertise ontstaan uit jarenlange ervaring als rijinstructeur en schuif deze niet ter zijde.

RST is van mening dat het anders kan !

Wij laten ons adviseren door rijinstructeurs met jarenlange ervaring die voor ons klaar staan door vrijwillige vertegenwoordigers en hebben dan ook in elke provincie een  vertegenwoordiger zodoende hebben wij van RST een landelijke dekking.

Ons uitgangspunt is een spreekbuis te zijn door een meerderheid aan meningen  te ontvangen  vanuit onze achterban door deze te raadplegen zoals dat formeel hoort te presenteren .

Wij spreken namens onze achterban.

Wij hopen met elkaar een vuist te kunnen maken en “samen echt sterk” te staan.

Spreekt dit jou aan, word dan gratis lid en denk met RST mee.

Wij hopen ook jouw belangen te mogen behartigen, meld je aan via deze website.